IsoTek - a tápellátás technológiája

IsoTek - a tápellátás technológiája

The first input into any audio or AV system is electricity. It flows through the system, utilised by each component in turn to create the signal that eventually moves the speakers’ drive units or delivers the pixels on-screen. What we see and hear is ultimately fashioned from, and by, mains electricity – it is the ‘raw material’ from which the ‘art’ is created.

The mains supply is distorted by numerous factors as it travels from power stations to be distributed throughout our homes, eroding the performance of high-quality audio and AV systems. As the electronic devices we use proliferate and the demand for electrical power intensifies, the quality of the electricity we feed our systems continues to slide.

The escalation of mains-borne ‘noise’ means that the need for IsoTek’s clean-power technology has never been greater. ‘Differential mode noise’ is especially exacerbated by the switch-mode power supplies that are common in many modern devices, from computers to kitchen appliances. ‘Common mode noise’ is ever-increasing thanks to wireless networking in the home, with mobile phones, wi-fi and Bluetooth bathing us in a sea of airborne interference.

The quality of electricity we feed our audio and AV systems has a profound effect on performance, and that’s where IsoTek’s unique clean-power solutions come in. Without IsoTek, you are only accessing around 80 per cent of your system’s full potential, at best.

ELTÁVOLÍTJA A HÁLÓZATI ZAJT

Differenciális módusú

Differenciális módusú hálózati zajt minden elektromos készülékünk okoz, ami hálózatról üzemelő tápegységet tartalmaz (kialakítástól függetlenül). Ez magában foglalja a mikrohullámú sütőt, a televíziót, a számítógépet, valamint az összes otthon lévő hi-fi komponenst is. 

 

A Közös módusú hálózati zajok amit gyakran RFI-nek neveznek – olyan rádiófrekvenciás jelek, amelyek láthatatlanul körülölelnek minket. Gondoljunk csak bele, mennyi adatot továbbítanak az okostelefonok és a táblagépek akár a 4G/5G mobil adatforgalomra támaszkodva, vagy akár az otthoni WiFi routerrel kommunikálva. A hi-fi berendezések olcsóbb hálózati tápkábelei pedig ilyenkor, antennaként szolgálnak ezekhez a nem kívánt frekvenciákhoz.

SZINUSZ HULLÁM KORREKCIÓ

Azért, hogy a hifi komponensek a legjobb hangminőséget biztosíthassák, a hálózati feszültségnek a következő jellemzőkkel kell rendelkeznie: Tiszta, 50 Hz-es szinusz hullám, alacsony impedanciájú forrásból és rádiófrekvenciás zaj nélkül! Az alacsony impedancia közel állandó hálózati feszültséget biztosít, függetlenül attól, hogy mennyi energiát vesznek fel a csatlakoztatott eszközök. Persze semmi nem tökéletes, így a gyakorlatban jellemzően 5% körüli feszültségingadozásra számíthatunk. Ez teljesen normális, elfogadott. 

A hálózat impedanciája 50 Hz-en még kellően alacsony, jóval 1 Ohm alatt van. Rádiófrekvenciás tartományban viszont sajnos már jelentősen magasabb (> 50 Ohm, > 100 kHz). Ilyenkor a 230V-os hálózat már antennaként viselkedik, s a rádiófrekvenciás zaj pedig már mérhetővé válik rajta.

Az IsoTek teljesítménytisztító áramköreit úgy tervezték, hogy alacsonyan tartsák az impedanciát, még a hangfrekvenciás tartományban is, s emellett a vonatkozó biztonsági előírásoknak is megfeleljenek.

TÁPGENERÁTOROK

A szokványos hálózati regenerátorokkal ellentétben az IsoTek technológiája egy teljesen új, rendkívül alacsony torzítású szinusz hullámot épít fel. A szinkronizált szinusz generátor egy optimalizált jelet hoz létre, amelyet A/B vagy D osztályú (Genesis One) erősítő fokozat után egy kiváló minőségű kimenő transzformátorba táplálnak, amely a primer és a szekunder tekercsek között egy letestelt rézfóliát tartalmaz, s így megakadályozza a torzítás és a zaj kapacitív úton történő áthaladását az egységen. Az eredmény akár 600 W folyamatos, újonnan előállított, kiváló minőségű energia.
A folyamat kritikus része az IsoTek egyedülálló szinkronizált szinusz rendszere, amely nulla időeltéréssel követi a hálózati frekvenciát, hogy ne hozzon létre destruktív harmonikus torzításokat a bejövő hálózati tápellátás és a kimenet között.
Amellett, hogy ez kiküszöböli a torzítást és ultrastabil szinusz hullámot hoz létre, a Genesis a kimeneti feszültségének értékét is úgy szabályozza, hogy az 230 V +/- 1%-on belül maradjon. Összehasonlításképpen, az európai szabvány 230V +/- 10%.
A végeredmény egy rendkívül precíz és konzisztens 230V/50Hz-es hálózati szinusz hullám, észrevehetetlenül alacsony torzítási szinttel, ami független a bejövő tápellátás minőségétől. Bármi is legyen a bejövő hálózati torzítás mértéke, a Genesis kivételesen alacsony THD-t (teljes harmonikus torzítás 0,05% és 0,17% között) biztosít tipikus terhelés mellett és jóval 0,3% alatt marad, még a legbonyolultabb terheléseknél is.
Link a szinuszhullám generátorokhoz: https://isoteksystems.com/categories/sine-wave-generators/

TÖBBSZÖRÖS SZŰRŐRENDSZER

Sok IsoTek termék nem csupán egyetlen tápszűrő, hanem kimenetenként felépített tápszűrők, feladathoz optimalizált együttese, egy készülékházba építve. Ennek előnye, hogy a hangrendszer minden komponense saját dedikált tiszta tápellátásban részesül. Ezen túlmenően, minimálisra csökken az elektromos eszközök áramfelvétele során keletkező differenciál módusú zaj és drasztikusan csökken a készülékek közötti, a tápellátáson átszűrődő keresztszennyezés lehetősége. Sok nagyteljesítményű tisztítórendszer egyszerűen egy szabványos szűrőt egy olyan dobozba helyez, ahol az összes kimeneti aljzat egymás után sorba van kötve, (0, fázis, védőföld azonos pontjai aljzatról-aljzatra tovább fűzve), s ezáltal a csatlakoztatott berendezések könnyen keresztbeszennyeződnek és a termék rendeltetése, funkciója komoly csorbát szenved.

FÜGGETLEN ALJZATOK

Az IsoTek termékek egymástól teljesen független kimeneti aljzatokkal rendelkeznek, az aljzatok nem láncolatként vannak összefűzve! Ez kritikus pont a differenciális üzemmódú hálózati zaj keresztszennyeződésének korlátozásához vagy kiküszöböléséhez. Mindegyik aljzat közvetlenül csatlakozik a nyomtatott áramkörhöz, és az IsoTek egyedi teljesítménytisztító technológiái szolgálják ki őket.

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ALKATRÉSZEK

Az IsoTek termékek felépítése a legkiválóbb minőségű elektromos alkatrészekből történik. Számos eleme egyedi készítésű, amelyeket kifejezetten erre a célra terveztek, a legjobb minőségű fémek és anyagok felhasználásával. A minőség nem áll meg az alkatrészeknél, hanem kiterjed a nyomtatott áramköri lapok tervezésére, kivitelezésére is, amelyek magas áramerősséget a rendkívül alacsony ellenállásukkal biztosítanak, s az általános szabványnak akár nyolcszoros keresztmetszetét is alkalmazzák a tiszta ezüst bevonat alatt.
A belső kábelezéshez szintén nagytisztaságú rezet használnak ezüstbevonattal kiegészítve, fluorozott etilén-propilén (FEP) dielektrikummal vagy az IsoTek virtuális levegő dielektrikumával (VDA) veszik körül a vezető anyagot. Ennél fluorozott etilén-propilén (FEP) spirált tekercselnek a vezető köré, majd ezt egy FEP dielektrikum csővel védve létrehoznak egy virtuális levegő dielektrikumot (VDA). Ez rendkívül alacsony ellenállású nagy teljesítményű belső áramellátó rendszert biztosít.

TÚLFESZÜLTSÉG VÉDELEM

A védelmi áramkörnek egyik funkciója az önvédelem és a másik a fokozatos belépése a probléma növekedésével, ám fontos, hogyha szélsőséges helyzet lépne fel, legyen képes nagyon gyorsan cselekedni. A védelmi áramkörök a szűrőket is védik, a szűrők pedig a kezdeti szakaszban segítik is a védelmet. Sok védelmi eszközzel ellentétben ezek a hangminőséget is támogatják és kisebb mértékben védelmet is nyújtanak.

ALKALMAZKODÓ KAPUZÁS

Az IsoTek különleges alkalmazkodó kapurendszere a differenciális szűrés megfelelő szintjét egyedileg határozza meg minden rácsatlakozott terheléshez. A teljes teljesítmény szűrésének maximális szintje a jelenlegi állapot mellett valósul meg. Ez a rendszer kiküszöböli a differenciális módusú zaj keresztszennyeződését a csatlakozóaljzatok között.
Közismert hogy az összes csatlakoztatott eszköz a fogyasztásával egyidejűleg differenciális módusú zajt juttat vissza a hálózatba. Fontos, hogy ez a zaj ne befolyásolja egy másik komponens teljesítményét.

K.E.R.P. - Kirchhoff egyenlő ellenállású útvonal

A műszaki leírások alapján Kirchhoff áramköri megállapításai két egyenlőséget tartalmaznak, amelyek az árammal és a feszültséggel (potenciál különbség) függenek össze az áramelágazást tartalmazó áramköri modellekben. Ezeket Gustav Kirchhoff német fizikus írta le először 1845-ben, s ezzel általánosította Georg Ohm és megelőzte James Clerk Maxwell munkásságát. E megállapítások az elektrotechnikában széles körben használatosak, s egyszerűen Kirchhoff-törvényeknek nevezik.
Ezek a törvények az idő- és frekvenciatartományokban is alkalmazhatók és a hálózatelemzés alapját képezik. Az IsoTek áramkörök vezérelveit Kirchhoff e két törvénye határozza meg. 
Egyszerű analógia szerint egy vízelosztó rendszerbe befolyó összes víz mennyisége azonos a kimenetén kifolyó összes mennyiséggel. 

MULTI 6N OFC AG

A többeres sodrott kábel 6N tiszta OFC réz (oxigénmentes réz – 99,9999%), melynek ezüstbevonatú vezetőszálai alacsony ellenállást és nagy áramerősség átvitelt biztosítanak. A FEP szigetelőanyag a vezetők védelmére, valamint a végső belső tápellátás biztosítására szolgál. Az IsoTek belső huzalozása szinergizál az IsoTek tápkábelek választékával. Az egyik kritikus, de figyelmen kívül hagyott terület a tervezési és anyagtulajdonságok közös megőrzése egy audió kábelkötegben, legyen szó jelátviteli kábelekről vagy tápkábel hálózatról.

TÖMÖR EZÜSTÖZÖTT OCC RÉZ

Minden IsoTek termék belső huzalozása a legmagasabb elvárásoknak megfelelően készül. Az ultra tiszta "Ohno Continuous Cast" tömör rézmagú, ezüstözött vezeték alacsony ellenállást és nagy áramerősség átvitelt kínál. 
Fluorozott etilén-propilén (FEP) spirált tekercselnek a vezető köré, majd ezt egy FEP dielektrikum csővel védve létrehoznak egy virtuális levegő dielektrikumot (VDA). Ez rendkívül alacsony ellenállású nagy teljesítményű belső áramellátó rendszert biztosít.
Az IsoTek belső huzalozása szinergizál az IsoTek tápkábelek választékával. Az egyik kritikus, de figyelmen kívül hagyott terület a tervezési és anyagtulajdonságok közös megőrzése egy audió kábelkötegben, legyen szó jelátviteli kábelekről vagy tápkábel hálózatról.

FOLYAMATOS, "KORLÁTLAN" TELJESÍTMÉNY

Az IsoTek korlátlan teljesítményt, korlátlan áramellátást biztosít azon belül, amit az áramszolgáltató tud biztosítani és az előírás is lehetővé tesz.
Általánosságban elmondható, hogy teljesítményerősítő, illetve nagy teljesítményű elektronika esetében az IsoTek rendkívül alacsony impedanciát és alacsony DCR-t kínáló kimenetet biztosít, s ez kiküszöböli (a teljesítményszűrés fogalmain belül) az áramkorlátozás lehetőségét és növeli a dinamikatartományt. 

Fontos alap megállapítások: Amikor a teljesítmény szennyezett, a dinamikatartomány csökken. A hálózatból a maximális 100%-nál többet kihozni nem lehet. 

A váltakozó áram nem tárol energiát az átviteli rendszerben, tehát azt nem is lehet megvalósítani és emiatt itt nem is létezik teljesítmény tartalék. A teljesítménytartalék a feszültség növelését igényelné az Ohm-törvény szerint amikor szükséges, de ha azt mondjuk, hogy egy áramkörben nincs feszültségesés, az még nem nevezhető tartaléknak.
A váltakozó áramú hullámforma 10 mS alatt (50 Hz-en) a nulla és a pozitív érték maximuma között mozog, majd a következő félperiódusban a negatív érték maximumára változik. 20msec-nál érhető el a teljes ciklus. Ezért valójában egy AC hullámforma átlagértéke nulla.
Az egyenáramú ellenállás (DCR) feszültségesést okoz. Tehát olyan rendszert kell kifejleszteni, amely nem korlátozza az erőmű teljesítő képességét, vagyis egy áramkörnek rendkívül alacsony ellenállással kell rendelkeznie, miközben kellően magas induktivitást kell tartalmaznia 50-60Hz felett.
Ha a rendszerünk jó, és egyensúlyban van, az induktivitása 50/60 Hz-en gyakorlatilag legyen nulla és az egyenáramú ellenállás (DCR) is legyen közel a nullához. Ezért egy ideális szűrőáramkörnek nulla Ohmos egyenáramú ellenállást (DCR) kell fenntartania, viszont 50/60 Hz felett jelentős AC zajellenállás szükséges.
Az ellenkező nyilatkozatokkal szemben pontosan ez az a terület, ahol a helyesen meghatározott anyagok a legfontosabbak. Egyesek ezeket „egzotikusnak” tarthatják, de a feladat kritikus és fontos részét képezik, mert meg kell felelniük az alkalmazás elvárásainak.
Figyelemre méltóan, az IsoTek szűrő áramkörei nagyon alacsony ellenállást tudnak fenntartani 50/60 Hz-en, de ezen frekvencia felett nagyon magas zajszűrő képességgel bírnak. 
A legtöbb váltakozó áramú áramkör visszaható tulajdonságú, amelyből ellenhatást vált ki a felvett áram. Ezek nem tiszta ellenállások és úgy viselkednek, mint egy kapacitás és ellenállás vagy induktivitás és ellenállás.(XC, XL) Egy ideális világban az egyetlen megengedhető akadály az Ohmos ellenállás és ideális esetben ennek rendkívül alacsonynak kell lennie.
Dilemma, hogy nagy tranziens teljesítmény legyen, vagy erős szűrés. Elképesztő módon lehet mind a kettő, de a legkiválóbb minőségű alkatrészeket kell felhasználni, amelyeket kifejezetten erre a célra terveztek, egy teljesen korrekt kialakítással.
Ez roppant összetett és speciális alkatrészek tervezését eredményezi. Ezek a komponensek nincsenek használatban a speciális energetikai tervezés világán kívül, egyedileg tervezettek IsoTek termékeihez.

SYSTEM LINK / RENDSZER KAPCSOLAT

Egyes IsoTek termékek System Link kimeneti csatlakozót (SPEAKON) tartalmaznak. Ezt úgy tervezték, hogy több egységet kapcsoljunk majd így össze, megtartva a földelési referenciapontot. Gyakorlatilag a hálózati falialjzat energiájának tovább fűzése a többi komponens felé.